เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “นางรองเกมส์” ประจำปี 2560
วัน  เวลา ในการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา
- การแข่งขันกีฬา  วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2560
- การแข่งขันกรีฑา วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
วัน เวลา ในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา - กรีฑา
- พิธีเปิด วันที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. 
- พิธีปิด วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.
สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา
- สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ (สีแดง) รับผิดชอบกีฬาแบดมินตันชาย,หญิง,เทเบิลเทนนิสชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตลำปลายมาศ (สีแสด)        รับผิดชอบกีฬาเปตองชาย,หญิง,วอลเลย์บอลชายหาดชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตประโคนชัย (สีฟ้า)  รับผิดชอบกีฬาฟุตบอลชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตกระสัง (สีชมพู)  รับผิดชอบกีฬาฟุตซอลชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตสตึก (สีเขียว)  รับผิดชอบกีฬามวยไทยฯ,มวยสากลฯ ชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตพุทไธสง (สีม่วง)  รับผิดชอบกีฬาวอลเลย์บอลในร่มชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตละหานทราย (สีน้ำเงิน)  รับผิดชอบกีฬา บาสเกตบอลชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตหนองกี่ (สีเทา)  รับผิดชอบกีฬาเซปักตะกร้อชาย,หญิง
- สหวิทยาเขตนางรอง (สีเหลือง)  รับผิดชอบกรีฑาชาย,หญิง
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ฟุตบอลชาย ใช้ 3 สนาม แยกรุ่นอายุ ดังนี้
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี : แข่งขันที่สนามกีฬาประชารัฐ (สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง)
- รุ่นไม่จำกัดอายุ      : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรอง
ฟุตบอลหญิง  ใช้ 2 สนาม แยกรุ่นอายุ ดังนี้
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
- รุ่นไม่จำกัดอายุ      : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรอง,สนามกีฬาประชารัฐ(สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง)
ฟุตซอล : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วอลเลย์บอลในร่ม : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรอง (โดมเอนกประสงค์)
วอลเลย์บอลชายหาด : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เซปักตะกร้อ : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
บาสเกตบอล : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรอง (โดมเอนกประสงค์)
เปตอง : แข่งขันที่สนามโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
เทเบิลเทนนิส : แข่งขันที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
แบดมินตัน : แข่งขันที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
มวย  : แข่งขันที่สนามโรงเรียนนางรองพิทยาคม
กรีฑา : แข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
     
รายการแข่งขันกรีฑา รายการแข่งขันกรีฑาแยกแต่ละรุ่นและประเภทดังนี้
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย / หญิง
ประเภทลู่ = 100 ม. , 200 ม., 300 ม. , 600 ม. , 4x100 , 4x300
ประเภทลาน = ทุ่มน้ำหนัก , ขว้างจักร , กระโดดไกล , กระโดดสูง ,พุ่งแหลน
อายุ 16 ปี ชาย / หญิง
ประเภทลู่ = 100 ม. , 200 ม. , 400 ม. , 800 ม. , 1,500 ม. , 4x100 , 4x400
ประเภทลาน= ทุ่มน้ำหนัก , ขว้างจักร , พุ่งแหลน (หญิง 600 กรัม , ชาย 700 กรัม ) , 
กระโดดไกล , กระโดดสูง ,เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นไม่จำกัดอายุ 
หญิง
ประเภทลู่= 100 ม. , 200 ม. , 400 ม. , 800 ม. , 1,500 ม. , 2,000 ม. , 4x100 , 4x400
ประเภทลาน= ทุ่มน้ำหนัก , ขว้างจักร , พุ่งแหลน (หญิง 600 กรัม )  
กระโดดไกล , กระโดดสูง , เขย่งก้าวกระโดด , ขว้างค้อน (กีฬาสาธิต),เดิน 2,000 เมตร
ชาย
ประเภทลู่= 100 ม. , 200 ม. , 400 ม. , 800 ม. , 1,500 ม. , 3,000 ม. , 4x100 , 4x400 
ประเภทลาน= ทุ่มน้ำหนัก , ขว้างจักร , พุ่งแหลน (ชาย 700 กรัม ) 
กระโดดไกล , กระโดดสูง , เขย่งก้าวกระโดด , ขว้างค้อน (กีฬาสาธิต),เดิน 2,000 เมตร 
ลำดับการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
1.สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
2.สหวิทยาเขตหนองกี่
3.สหวิทยาเขตประโคนชัย
4.สหวิทยาเขตนางรอง
5.สหวิทยาเขตละหานทราย
6.สหวิทยาเขตพุทไธสง
7.สหวิทยาเขตสตึก
8.สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
9.สหวิทยาเขตกระสัง
การแจ้งผลการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬาไปยังสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน
วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
1) ประชุมตัวแทนสหวิทยาเขต  ณ  ห้องประชุมสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน  อาคาร 5  โรงเรียนนางรอง    เวลา 09.30 น. 
2) ส่งใบสมัครและแผงรูปทุกชนิดกีฬาทุกสหวิทยาเขต   ตัวแทนแต่ละสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบในแต่ละชนิดกีฬา  รับเอกสารหลักฐานแต่ละชนิดกีฬา
3) จัดโปรแกรมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
4) นำส่งเงินรายหัวนักเรียน  ที่โรงเรียนนางรอง
5) ทุกสหวิทยาเขตส่งธงประจำสหวิทยาเขต ๆ ละ 2 ผืน
น้ำหนักมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น ทั้งชายและหญิง
1) น้ำหนัก 30 กิโลกรัม  ไม่เกิน 32 กิโลกรัม
2) น้ำหนัก 32 กิโลกรัม ไม่เกิน 34 กิโลกรัม
3) น้ำหนัก 34 กิโลกรัม  ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
4) น้ำหนัก 36 กิโลกรัม  ไม่เกิน 39 กิโลกรัม
5) น้ำหนัก 39 กิโลกรัม  ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
6) น้ำหนัก 42 กิโลกรัม  ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
7) น้ำหนัก 45 กิโลกรัม  ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
8) น้ำหนัก 48 กิโลกรัม  ไม่เกิน 51 กิโลกรัม
9) น้ำหนัก 51 กิโลกรัม  ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
10) น้ำหนัก 54 กิโลกรัม  ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
11) น้ำหนัก 57 กิโลกรัม  ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
12) น้ำหนัก 60 กิโลกรัม  ไม่เกิน 63.5 กิโลกรัม
13) น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัม  ไม่เกิน 76 กิโลกรัม
14) น้ำหนัก 67 กิโลกรัม  ไม่เกิน 69 กิโลกรัม

Related

^