เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตารางและผลการแข่งขันบาสเกตบอล

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง
    - สาย A เมือง  ประโคนชัย  พุทไธสง  หนองกี่
    - สาย B นางรอง ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก
รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง
    - สาย A หนองกี่  ละหานทราย  ลำปลายมาศ
    - สาย B เมือง นางรอง  สตึก
    - สาย C กระสัง  ประโคนชัย  พุทไธสง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
    - สาย A หนองกี่  ละหานทราย  เมือง  นางรอง
    - สาย B พุทไธสง  ประโคนชัย  สตึก  ลำปลายมาศ
รุ่นอายุไม่จำกัดอายุชาย
    - สาย A เมือง  หนองกี่  ละหานทราย  ประโคนชัย
    - สาย B พุทไธสง  สตึก นางรอง  กระสัง

ตารางการแข่งขัน
วันที่ 6 ธันวาคม  2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
1หนองกี่  vs ละหานทราย15 ปี ชาย
2เมือง  vs  นางรอง15 ปี ชาย
3พุทไธสง vs ประโคนชัย15 ปี ชาย
4สตึก vs ลำปลายมาศ15 ปี ชาย
5เมือง vs ประโคนชัย15 ปี หญิง
6พุทไธสง vs หนองกี่15 ปี หญิง
7หนองกี่  vs  ละหานทรายไม่จำกัดหญิง
8เมือง  vs  นางรองไม่จำกัดหญิง
9กระสัง  vs  ประโคนชัยไม่จำกัดหญิง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
10นางรอง - ละหานทราย15 ปีหญิง
11ลำปลายมาศ - สตึก15 ปีหญิง
12หนองกี่ - ลำปลายมาศไม่จำกัดหญิง
13เมือง - สตึกไม่จำกัดหญิง
14กระสัง - พุทไธสงไม่จำกัดหญิง
15เมือง - หนองกี่ไม่จำกัดชาย
16ละหานทราย - ประโคนชัยไม่จำกัดชาย
17พุทไธสง - สตึกไม่จำกัดชาย
18นางรอง - กระสังไม่จำกัดชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
19ละหานทราย - ลำปลายมาศไม่จำกัดหญิง
20นางรอง - สตึกไม่จำกัดหญิง
21ประโคนชัย - พุทไธสงไม่จำกัดหญิง
22เมือง - พุทไธสง15 ปีหญิง
23ประโคนชัย - หนองกี่15 ปีหญิง
24หนองกี่ - เมือง15 ปี ชาย
25ละหานทราย - นางรอง15 ปี ชาย
26พุทไธสง - สตึก15 ปี ชาย
27ประโคนชัย - ลำปลายมาศ15 ปี ชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
วันที่ 9 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
28นางรอง - ลำปลายมาศ15 ปีหญิง
29ละหานทราย - สตึก15 ปีหญิง
301A  -  2Bไม่จำกัดหญิง
311B  -  2Aไม่จำกัดหญิง
32เมือง - ละหานทรายไม่จำกัดชาย
33หนองกี่ - ประโคนชัยไม่จำกัดชาย
34พุทไธสง - นางรองไม่จำกัดชาย
35สตึก - กระสังไม่จำกัดชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
วันที่ 10 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
36หนองกี่ - นางรอง15 ปี ชาย
37ละหานทราย - เมือง15 ปี ชาย
38พุทไธสง - ลำปลายมาศ15 ปี ชาย
39ประโคนชัย - สตึก15 ปี ชาย
40เมือง - หนองกี่15 ปี หญิง
41ประโคนชัย - พุทไธสง15 ปี หญิง
421A - 1Cไม่จำกัดหญิง
431B - 2Cไม่จำกัดหญิง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
วันที่ 11 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
44ละหานทราย - ลำปลายมาศ15 ปี หญิง
45นางรอง - สตึก15 ปี หญิง
462B - 1Cไม่จำกัดหญิง
472A - 2Cไม่จำกัดหญิง
48เมือง - ประโคนชัยไม่จำกัดชาย
49หนองกี่ - ละหานทรายไม่จำกัดชาย
50พุทไธสง - กระสังไม่จำกัดชาย
51สตึก - นางรองไม่จำกัดชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
521A - 2B15 ปี หญิง
531B - 2A15 ปี หญิง
541A - 2B15 ปี ชาย
551B - 2A15 ปี ชาย
561ก - 2ขไม่จำกัดหญิง
571ข - 2กไม่จำกัดหญิง
581A - 2Bไม่จำกัดชาย
591B - 2Aไม่จำกัดชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันรุ่นผลการแข่งขัน
60ผู้ชนะคู่ที่ 5315 ปี หญิง
61ผู้ชนะคู่ที่ 5515 ปี ชาย
62ผู้ชนะคู่ที่ 57ไม่จำกัดหญิง
63ผู้ชนะคู่ที่ 59ไม่จำกัดชาย

Related

^